Psychologia wkroczyła w nowe obszary życia społecznego i w coraz większym stopniu uczestniczy w codziennym życiu ludzi. Obecność psychologów w mass mediach, na rynku pracy, w szkolnictwie i w usługach zwiększa świadomość społeczną na temat tego zawodu. Zmienia się sposób spostrzegania psychologów, a przypisywane im funkcje społeczne wykraczają poza wcześniejsze ramy, kojarzone z psychologią kliniczną i pomocą terapeutyczną. W wyniku tego rośnie zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną i kształtuje się świadomość tego zapotrzebowania, co wpływa na formowanie się roli zawodowej, jak i na to, jak psychologowie są postrzegani. Psychologia staje się dziedziną użyteczną i rozpowszechnioną. Z jednej strony – kodeks zawodowy stawia psychologom wysokie wymagania dotyczące predyspozycji osobowościowych i profesjonalnego przygotowania. Z drugiej – psycholog w swojej pracy musi pogodzić określone oczekiwania i wyobrażenia klientów odnoszące się do jego zachowania i cech osobowościowych. Zarówno wymagania, jak i oczekiwania kształtują społeczny obraz psychologa.

 

Mało osób zastanawia się, w jaki sposób ja, psycholog spostrzegam osoby z którymi współpracuje. Większość ludzi, którzy poszukują konsultacji kieruje się wewnętrzna potrzebą uzyskania lepszego samopoczucia w momencie, gdy wydaje się im, że stąpają po niestabilnym gruncie.

Pacjenci, którzy poszukują terapii zazwyczaj robią to w momencie, gdy są bliscy utracie kontroli, gdy utknęli, kiedy chcą aby ich życie zaczęło wyglądać inaczej. Wtedy pomagam im odkryć jak wielka jest ich siła i odwaga, że zamiast znajdowania wymówek próbują zmierzyć się ze swoimi problemami.

Mimo stereotypów i ignorancji społeczeństwa co do roli psychologów, większość traktuje sesje/spotkania jako środek służący naprawieniu ich życia. Uczą się, jak pozbyć się pewnego rodzaju zachowań, zwyczajów i myśli, które doprowadziły ich do miejsca, w którym znajdują się obecnie.

Chciałabym, aby osoby poszukujący profesjonalnego wsparcia byli odbierani jako odważni ludzie z wielkim poczuciem odpowiedzialności wobec siebie. A nie jako “wariaci”, do czego usiłuje nas przekonać współczesne pełne ignorancji i strachu społeczeństwo.

 

Psycholog to ktoś, kto pomoże ci wyjaśnić twoje zachowania i wytłumaczy dlaczego czujesz się w taki a nie inny sposób, to ktoś kto pomaga ci wybrać metody i techniki odpowiednie do cech osobowości, które posiadasz. 

 Obraz psychologa moimi oczami 

01 lipca 2021

JOANNA WALL