Pewność siebie oraz potrzeba bezpieczeństwa to czynniki, które warunkują dobre i prawidłowe funkcjonowanie człowieka.

 

Jako psycholog wspieram w procesie budowania pewności siebie. Sesje mogą być bezpieczną przestrzenią, w której możesz pracować nad swoją pewnością siebie we własnym tempie.

 

Poniżej znajdziesz 6 głównych filarów kształtujących pewność siebie i zarazem poczucie własnej wartości

 

 

Świadomość

Sedno świadomego życia tkwi w uświadamianiu sobie swoich działań i wszystkiego co ma dla nich znaczenie, czyli celów i wartości jakie ze sobą niosą. Żyjąc świadomie nie unikamy konfrontacji z przykrymi faktami, ale staramy się analizować i zapobiegać im w przyszłości, a przede wszystkim unikamy wrażenia, że jeśli czegoś nie widzimy i nie uznajemy, to znaczy, że tego nie ma.

Świadome życie opiera się zatem na aktywności i rozwoju, byciu „tu i teraz”, poszukiwaniu, a nie unikaniu faktów i rozróżnianiu ich od interpretacji i emocji.

 

Cele

Żyć celowo można poprzez ustalanie celów, osiąganie ich, doskonalenie i poszukiwanie nowych. Ważne jest, aby cele były adekwatne do naszych możliwości. Nie wymagajmy zatem od siebie, umiejętności czy wiedzy, które nas nie interesują. Każdy człowiek jest inny i każdy ma odrębną wizję samego siebie i tego co uznaje za możliwe przez siebie do zrealizowania. Warto zatem świadomie formułować cele i działania, które są i będą niezbędne do ich zrealizowania, a w konsekwencji otrzymamy coraz większe poczucie kontroli nad swoim życiem.

 

Asertywność

Asertywność to poszanowanie swoich potrzeb, wartości i pragnień. Jednym z najprostszych sposobów utraty pewności siebie jest unikanie konfrontacji i popadanie w nieśmiałość.  Asertywności nie należy jednak mylić z bezmyślnym buntownictwem i przepychaniem łokciami wśród rówieśników. Osoba asertywna to taka, która jest autentyczna, żyje, mówi i działa w zgodzie z własnymi przekonaniami i uczuciami.

Asertywność nie wymaga agresji czy całkowitej obojętności na innych ludzi, ale gotowości do ochrony samego siebie i konfrontacji, a nie udawania kogoś kim się nie jest. Osoby z dużym poczuciem własnej wartości są asertywne i potrafią to wykorzystać w trudnych sytuacjach, ale ich asertywność nie wynika z pewności siebie, a odwrotnie, to praca nad asertywnością i odwagą spowodowała, że mają wysoką samoocenę.

 

Samoakceptacja

Samoakceptacja jest ściśle związana ze współczuciem i zaprzyjaźnieniem się ze samym sobą. Budując pewność siebie, już od najmłodszych lat powinniśmy wiedzieć, że jeśli zrobimy coś złego lub coś czego się wstydzimy, to powinniśmy się zastanowić dlaczego tak zrobiliśmy i dlaczego w danej sytuacji uznaliśmy to za właściwe lub konieczne działania.

To nauczy nas zrozumienia dla drugiej osoby, która zrobiła coś niewłaściwego co dotknęło nas lub naszych bliskich. Ponadto, bardzo często zdarza się, że zarówno dzieci jak i dorośli nie przyznają się nie tylko do swoich wad, ale też do zalet.

Samoakceptacja to akceptacja tego co w nas najgorsze i tego co najlepsze.

 

Odpowiedzialność

Bycie odpowiedzialnym za siebie to nie tylko świadomość konsekwencji naszych działań, ale także realizacja swoich pragnień, samoakceptacja wyborów oraz możliwość decydowania o tym co i gdzie robię. Chcąc zrealizować swoje marzenia musimy mieć świadomość, że nie możemy dysponować czyimś czasem czy energią, ale sami dążyć do zrealizowania postawionych celów. A jeżeli ich realizacja wymaga udziału innych osób, to musi się to odbywać na zasadach współpracy i pomocy.

Świat idzie do przodu, nieustannie zmieniają się trendy i wartości, ważne by nauczyć sie, że to my jesteśmy  sprawcą swoich sukcesów, ale też niepowodzeń i to od nas zależy ile uda nam się osiągnąć i ile porażek przekuć w pozytywy, zwiększając poczucie swojej pewności siebie.

 

Integralność osobista

Podejmując działania sprzeczne z naszymi przekonaniami tracimy nie tylko w oczach innych osób, ale przede wszystkim w swoich własnych. Powoduje to utratę szacunku do samego siebie.  Ludzie, którzy mówią jedno, a robią drugie nie są osobami godnymi zaufania.

Warto także zwracać uwagę na dotrzymywanie obietnic i wywiązywanie się ze zobowiązań.

 

 

 

Bibliografia:

Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieci? Opracowanie: Joanna Stokłosa

Lewandowska – Kidoń T., Wosik – Kowala D. Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Kraków 2009

Jak budować pewność siebie? 

31 sierpnia 2021

JOANNA WALL