Najbardziej rozpowszechnione hasło ostatnich lat.  Pozostań sobą, bądź sobą lub odnajdź się na nowo. 

W mojej opinii bycie sobą, nie istnieje.  Bardziej przekonuje mnie stawanie się sobą.

 

Stawać się sobą, to postępować tak, jak się pragnie lub jak wydaje się stosownie do okoliczności. Człowiek jest w zgodzie ze sobą, gdy działa zgodnie z własną koncepcją danej sytuacji, systemem własnych wartości. 

W zgodzie ze sobą nie zawsze oznacza zgodę z innymi – to przychodzi wraz z dojrzałością społeczną i wspomnianym systemem wartości. W największym uproszczeniu reguła dobrego współżycia zawiera się w przysłowiu: „Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe”. Konsekwentne kierowanie się tą zasadą byłoby absolutnym ideałem. Ideały jednak trudno spotkać w życiu.Dlaczego?

 

Ludzie są istotami omylnymi – to po pierwsze. A po drugie wszyscy uczymy się stopniowo, powoli poznając siebie, a potem także innych. By postępować zgodnie z tym, co uważamy za właściwe, musimy dobrze wiedzieć, co dla nas i dla innych znaczy „właściwe”. Wiele osób – zwłaszcza młodych – zna siebie w niewielkim stopniu. Samowiedza oraz wiedza o świecie przychodzi z czasem, wcale nie automatycznie, tylko dzięki doświadczeniom, z których potrafimy wyciągać wnioski. A to nie jest łatwe zadanie. Samopoznanie zakłada szczerą i gruntowną refleksję, dotyczącą własnych cech, doświadczeń, potrzeb i dobrych lub niedobrych nawyków.

 

Możemy ułatwić  sobie proces stawania się sobą w momencie kiedy dajmy sobie przyzwolenie na to, aby zmieniać się, być w błędzie, mylić się. Paradoksalnie właśnie wtedy jest większa szansa, że odniesiemy sukces w procesie stawania się sobą.

 

Poniższe pytania pomogą Ci także zweryfikować swoja wiedzę o sobie: 

 

  • Znasz swoje słabe strony?
  • Postępujesz wbrew sobie?
  • Potrafisz czerpać satysfakcję także z pokonywania ograniczeń czy wykonywania zadań, które są uciążliwe, ale ważne dla mnie lub dla moich bliskich?
  • Potrafisz przyjąć zarówno pozytywne jak i negatywne konsekwencje swoich działań?
  • Wiesz co jest dla Ciebie ważne?
  • Umiesz wymienić co najmniej kilka swoich mocnych stron?
  • Potrafisz zwrócić się do kogoś o radę lub pomoc, choć na ogół starasz się sobie radzić samodzielnie?
  • Dajesz sobie prawo do błędów i niepowodzeń?
  • Kiedy coś złego dzieje się w relacjach z bliskimi, na ogół umiesz stwierdzić jakie są tego przyczyny? 

 

 

Być sobą! 

10 lipca 2020

JOANNA WALL